Rekryteringsmetod

De 9 stegen i vår rekryteringsmetod

De 9 stegen i vår rekryteringsmetod

Val av strategi.
SCS Searchs huvudsakliga aktivitet består av sökning av företagsledare och specialister. Våra kunders behov och krav ligger till grund för vårt sök och val av tillvägagångssätt. Ibland kan det vara fördelaktigt, till exempel ur försäljningssynvinkel, att offentliggöra det faktum att ditt företag växer. I så fall kan en kombination av sökning och en platsannons (urval) vara ett lämpligt tillvägagångssätt. I andra fall är det endast individuell bedömning inom ett företag som genomförs, ibland utan utomstående kandidater.

Analys av organisationen och tjänsten.
Det förberedande arbetet är nyckeln till framgång. Först gör vi en grundlig analys av företaget och tjänsten på plats tillsammans med de personer som deltar i beslutsprocessen. Efter kundens godkännande skapas ett dokument som distribueras till de sökande.

Identifiering av företagen.
I detta skede analyserar vi noggrant potentiella målföretag där vi kan hitta lämpliga kandidater för rekrytering. Endast ett begränsat antal företag kommer att väljas.

Sökning av kandidater.
A) En nära, personlig och regelbunden kontakt med kandidater i vår databas är en viktig del i vårt koncept.
B) Vi söker även lämpliga kandidater för kundens behov utanför vår kandidatdatabas.

Sökningsperiod.
Sökningsperioden varar mellan två till fyra veckor. Den här tiden upptas för sökarbete och intervjuer.

Personlig analys.
Varje kandidat som har valts ut för en intervju med kunden kommer att genomgå en personlig analys, som följs av en utvärdering innan kandidaten introduceras till kunden. Detta tillåter kandidaten att få en bättre förståelse för sig själv och sina möjligheter.

Presentation av de sista kandidaterna.
Som regel presenteras tre kandidater för kunden.

Kontroll av referenser och utlämning av rekommendationer.
Som regel kontaktas tre föregående arbetsgivare innan en rekommendation lämnas till kunden. Den här rekommendationen baseras på helhetsintrycket från intervjuer, personlig analys och referenskontroll. Det är viktigt att påpeka att det är alltid kunden som gör det slutliga beslutet gällande val av kandidat. Kandidater som inte väljs kan kandidera för nya tjänster. På så sätt bibehålls relationen till kandidaten.

Uppföljning.
En uppföljning av kandidaten i sin nya roll görs efter ca tre månader. Uppföljningen är ett viktigt steg för att säkerställa att rekryteringen har varit lyckad, både för kandidaten och för kunden.

 • Kontakt

  Kontor Skandinavien
  Västanväg 62
  216 15 Malmö
  Tel: +46 (0) 40 120 150
  eller +46 (0) 708 16 88 72

  Kontor Stockholm
  Hemvärnsgatan 9
  171 54 Solna
  Tel: +46 (0) 708 16 88 72

  Kontor Göteborg
  Slättåsvägen 8
  438 34 Landvetter
  Tel: +46 (0) 730 40 74 60

  Email
  info@scssearch.com